top of page

Dataskyddspolicy 

Vi på Påhlsons Daylight AB värderar integriteten hos våra användare och kunder högt. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar personuppgifter. Genom att använda våra tjänster godkänner du denna policy. 

1. Insamling av personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter i syfte att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till, namn, kontaktinformation, demografisk information och användningsdata. Vi samlar in personuppgifter på följande sätt: 

  • Direkt från användare när de frivilligt lämnar information genom vår webbplats, applikationer eller andra kommunikationskanaler. 

  • Automatiskt genom användning av cookies (enligt EU gällande lagstiftning) och liknande tekniker när användare interagerar med våra tjänster. 

 

2. Användning av personuppgifter 

Vi använder personuppgifter för att: 

  • Tillhandahålla och underhålla våra tjänster. 

  • Kommunicera med användare/kunder och svara på deras förfrågningar. 

  • Anpassa och förbättra våra tjänster samt utveckla nya funktioner. 

  • Analysera användningen av våra tjänster och förstå trender och preferenser hos våra användare. 

 

3. Delning av personuppgifter 

Vi delar inte personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan användarnas samtycke. Vi kan dock dela personuppgifter med: 

  • Affärspartners, leverantörer och tjänsteleverantörer som assisterar oss med att tillhandahålla och underhålla våra tjänster. 

  • Myndigheter och rättsliga instanser när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och intressen. 

 

4. Dataskydd och säkerhet 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi strävar också efter att säkerställa att våra leverantörer och samarbetspartners upprätthåller liknande skyddsnivåer 

5. Lagringstid 

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy, eller enligt vad som krävs enligt lag. Lagringstiden kan variera beroende på typen av information och de juridiska kraven. När personuppgifter inte längre behövs för de ändamål de samlades in för, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.  

 

6. Dina rättigheter 

Användare har rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av eller begränsning av sin personliga information. Användare har också rätt att motsätta sig vår användning av deras personuppgifter samt att begära överföring av sina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@pahlsons.com. Du kan också vända dig till integritetsmyndighetens https://www.imy.se/ för mer information.  

 

7. Ändringar i policyn 

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela användarna genom lämpliga kanaler eller genom att uppdatera datumet för senaste ändringen. 

8. Kontaktinformation 

Om du har frågor eller funderingar om denna dataskyddspolicy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@pahlsons.com 

Genom att fortsätta använda våra tjänster efter eventuella ändringar i denna dataskyddspolicy godkänner du de uppdaterade villkoren. 

Senast uppdaterad: 240415 

bottom of page