top of page
Untitled-4-0.jpg

Assemblin Charge 

Assemblin erbjuder konceptet Assemblin Charge, ett helhetserbjudande för elbilsladdning

Assemblin Charge erbjuder ett smart och tryggt helhetskoncept inom elbilsladdning. Vårt samarbete startade 2023 och Påhlsons Daylight har tillsammans med Assemblin Charge utvecklat ett produkt och designkoncept för att ytterligare stärka och synliggöra varumärket. Vi har utvecklat och driftar en intern e-handelslösning. Vidare ansvarar vi för lagerhållning, distribution, löpnade underhåll och kontinuerlig utveckling av produkt och design.

Nu har du sett lite av vad vi har gjort  – vad kan vi göra för dig?

bottom of page